Doplnkové služby - Regresná terapia

Regresná terapia

Každý človek skrýva vo svojej pamäti množstvo informácií. Ak by sa dokázal pozrieť do minulosti - nielen blízkej ale aj vzdialenej zabránilo by sa tak zbytočným stratám, utrpeniu, a nezmyselným emocionálnym zraneniam a celému radu „omylov“, ktorých sme sa v živote z nevedomosti dopustili..

Pre lepšie pochopenie Vášho súčasného života Vám ponúkame absolvovanie návratu do minulého života, ktorý Vám môže ozrejmiť mnoho odpovedí na mnoho otázok v súčasnom živote.

Terapia minulých životov nám prináša neoceniteľný prostriedok, ako sa ponoriť do vedomia človeka, čo bolo oddávna túžbou a snahou ľudí. Môžeme dospieť k poznaniu, kým vlastne sme, odkiaľ prichádzame a aká je naša úloha v živote. Táto terapia nie je o tom, či ste boli v minulom čase Kleopatrou, alebo Napoleónom...

Je to metóda, ktorá umožňuje nielen pohľad do našej minulosti, ale aj pochopenie času a udalostí, ktoré ovplyvňujú náš súčasný život.

Ide predovšetkým o prijatie a pochopenie faktu, že sme za všetko čo sa deje v našom živote sami zodpovední a  ( a je žiaduce )musíme to spracovať prostredníctvom duchovnej práce na sebe samom a so sebou.

Terapia prebieha pri plnom vedomí klienta (nejedná sa o hypnózu).

Terapeut spolu s klientom odhaľuje minulosť, ktorú klient už raz prežil, avšak dnes si ju už nepamätá. Pre klienta teda táto skutočnosť z určitého pohľadu nie je nová.

Pri prežití pocitov uložených kdesi hlboko v duši , sa podnet spôsobujúci aktiváciu vymaže, odchádza, uvoľňuje sa a s tým sa uvoľňuje i traumatizujúci stav človeka.

Čítajte o našich doplnkových službách podrobnejšie