Masáže - Bankovanie

Bankovanie

Jedna z najstarších terapií, avšak dodnes po celom svete často používaná. V histórii, keď ľudstvo ešte nepoznalo sklo z ktorého sú dnešné banky vyrábané, používali ľudia bambus, hlinené nádobky, kravské rohy a pod.

bankovanie